Bel: 0492 - 344624

Bouwrecht

Geschillen tussen aannemers en opdrachtgevers en tussen aannemers en onderaannemers worden al jarenlang door mij behandeld. Ik probeer het geschil altijd in der minne op te lossen. Dat is in het belang van beide partijen. Het halverwege een werk veranderen van aannemer (of onderaannemer) is meestal niet aan te bevelen. De gevolgen zijn zeer ingrijpend. Door ook rekening te houden met de belangen van de wederpartij lukt het vaak om een schikking te treffen. Dat bespaart beide partijen een langdurige, ingewikkelde en kostbare procedure.

Mocht een schikking niet mogelijk zijn, dan voer ik een procedure voor de Raad van Arbitrage of voor de rechtbank. Bij beide instanties heb ik een ruime ervaring.

test_img

Contact

  • Bezoekadres
  • Sint Josephstraat 6
  • 5421 CR Gemert
  • Postadres
  • Postbus 102
  • 5420 AC Gemert