Bel: 0492 - 344624

Hoe werkt het?

Dagvaarding

Uw wederpartij betaalt u niet waar u recht op heeft? Ieder incassobureau, deurwaarder en advocaat begint dan met het sturen of bezorgen van een ingebrekestelling. Indien hierop niet wordt gereageerd, volgen extra brieven, faxen of e-mails. Indien dan nog niet wordt betaald, zijn er geen verdere definitieve stappen mogelijk. Eerst moet er een vonnis zijn. Pas indien de rechter uw wederpartij heeft veroordeeld een bedrag aan u te betalen, kan de deurwaarder dit vonnis ten uitvoer leggen. Hij kan dan beslag leggen op loon, de bankrekening of eigendommen van de wederpartij. Het is dus van groot belang dat u in het bezit bent of komt van een vonnis.

Voor arbeidszaken, huurkwesties en geldvorderingen tot een bedrag van € 25.000 is de kantonrechter bevoegd. Om te procederen voor de kantonrechter is geen advocaat verplicht. U kunt dus zelf de procedure voeren.

Hoe werkt dat?

Een procedure begint met een dagvaarding. Daarna volgt het verweer van wederpartij. In beginsel komt dan een zitting waarbij beide partijen aanwezig moeten zijn. Als eisende partij moet u dus de dagvaarding opstellen, het verweer van wederpartij bestuderen en aanwezig zijn op de zitting.

Het is raadzaam om voor het opstellen van een dagvaarding toch een advocaat in te schakelen. Die kan niet alleen een bijdrage leveren een de juridische diepgang en overtuigingskracht, hij is tevens op de hoogte van de gang van zaken in een gerechtelijke procedure.

Voor niet-deskundigen is het erg moeilijk een dagvaarding juist op te stellen omdat er veel onduidelijk is:

  • Aan welke eisen moet de dagvaarding voldoen?
  • Welke stukken moeten worden bijgevoegd?
  • Welke rechter is bevoegd om van de vordering kennis te nemen?
  • Etcetera.

Wat u niet vordert, kan de rechter niet toewijzen. Het zou zonde zijn als de kantonrechter niet eens toekomt aan de inhoudelijke beoordeling van uw standpunten, omdat u een formeel puntje over het hoofd heeft gezien en de rechter u op basis daarvan niet-ontvankelijk verklaart.

Het is dus van het grootste belang dat een dagvaarding goed wordt opgesteld.

In bepaalde gevallen kan ik tegen een zeer laag tarief de dagvaarding voor u opstellen. Dat is mogelijk indien sprake is van een schriftelijke overeenkomst krachtens welke de wederpartij moet betalen, maar dat niet doet. Bijvoorbeeld een koopovereenkomst waarbij de koper de koopsom niet betaalt.

In dat geval vult u een vragenformulier in, betaalt u het verschuldigde bedrag en verzendt het ingevulde formulier naar mij. U ontvangt dan binnen enkele werkdagen de factuur, een ingebrekestelling én de dagvaarding met een duidelijke instructie hoe u de procedure moet voeren. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de hoogte van uw vordering. De kosten voor het opstellen van een dagvaarding zijn:

Vordering
Tot € 10.000
Tot € 15.000
Tot € 20.000
Tot € 25.000
prijs excl. btw
€ 315
€ 450
€ 600
€ 750
btw
€ 66,15
€ 94,50
€ 126,00
€ 157,50
prijs inclusief btw
€ 381,15
€ 544,50
€ 726,00
€ 907,50

! Indien de rechter uw vordering toewijst, kan de rechter de wederpartij ook veroordelen deze kosten geheel of grotendeels te voldoen !

In verband met de scherpe prijsstelling kan bij deze service in principe niet met mij worden getelefoneerd. Indien er te weinig informatie is om de dagvaarding op te stellen, vraag ik u per e-mail om nadere informatie.

Indien u gebruik wilt maken van deze service, klik dan op onderstaande knop.

Stel online een dagvaarding op

Indien uw vordering niet is gebaseerd op een schriftelijke overeenkomst, of uw zaak is ingewikkelder, is de online service niet mogelijk. U kunt dan uiteraard altijd een vrijblijvende offerte opvragen. In dat geval stuurt u een e-mail waarin u de kwestie zo goed mogelijk uitlegt. U voegt stukken bij die uw stellingen onderbouwen of bewijzen. U ontvangt dan op korte termijn een offerte.

Vraag hier een offerte aan

Ook indien u bent gedagvaard om te verschijnen voor de rechtbank, kunt u vrijblijvend een offerte opvragen voor het opstellen van een sterk verweer. Indien u de dagvaarding opstuurt en uw kant van het verhaal vertelt en meedeelt welke bewijsstukken u hebt, ontvangt u binnen enkele werkdagen een vrijblijvende offerte. Het kan zijn dat u al op korte termijn moet verschijnen. Indien u de offerte aanvraagt ten minste 5 werkdagen vóór de dag dat u bent opgeroepen, kan ik ervoor zorgen dat tijdig uitstel wordt gevraagd, zodat na acceptatie van de offerte, er genoeg tijd is om het verweer op te stellen.

Een dagvaarding laten opstellen

Contact

  • Bezoekadres
  • Sint Josephstraat 6
  • 5421 CR Gemert