Bel: 0492 - 344624

Ondernemersrecht

Voor zaken op het gebied van bedrijfsovername, fusie, arbeidsrecht, algemene voorwaarden, (koop)overeenkomsten, verzekeringen, incasso’s en dergelijke kunt u bij mij terecht. Mijn adviezen hebben in de loop der jaren hun nut bewezen. Voor veel bedrijven stelde ik algemene voorwaarden en overeenkomsten op waardoor het aantal procedures kon worden beperkt. Bij geschillen die niet in der minne waren op te lossen, moest de rechter een beslissing nemen. Ik weet hoe een procedure het beste gevoerd kan voeren en welke eisen daarbij gesteld worden.

Indien uw debiteur niet tijdig betaalt, moet u actie ondernemen. De meest lastige crediteur wordt vaak als eerste betaald. Anderzijds wilt u niet meteen de relatie op scherp zetten. Ik bespreek samen met u wat in dit specifieke geval de beste weg is. Ik geloof niet in een standaard oplossing. Ieder geval vereist een afzonderlijke aanpak.

Contact

  • Bezoekadres
  • Sint Josephstraat 6
  • 5421 CR Gemert
  • Postadres
  • Postbus 102
  • 5420 AC Gemert