Bel: 0492 - 344624

Arbeidsrecht

Bij arbeidsrecht denken veel mensen aan ontslag. Maar het arbeidsrecht omvat veel meer.

Het begint met een duidelijke arbeidsovereenkomst waarin de rechten en verplichtingen van beide partijen zijn vermeld. Is er een cao van toepassing? Er bestaan overeenkomsten voor bepaalde tijd en overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Laat u tijdig informeren over de voor- en nadelen van uw keuze en over de gevolgen die uw beslissing heeft. Van groot belang zijn de periodieke functioneringsgesprekken en de verslaglegging daarvan.

Een goede werkgever heeft ook oog voor de carrière van de werknemer en ondersteunt hem/haar daarbij. Samen kijken waar de beste mogelijkheden liggen. De werkgever moet weten wat de ambities van de werknemer zijn. Welke opleidingsmogelijkheden kunnen hem daarbij ondersteunen. Wat is het belang van de werkgever daarbij.

Bij ziekte moet de werkgever zich inspannen de werknemer weer zo spoedig mogelijk aan het werk te helpen. Indien de ziekte langer duurt, is dat van groot belang. Daarvoor gelden vele regels. Niet naleving van die regels kan grote financiële gevolgen hebben.

De redenen van ontslag kunnen zeer uiteenlopen; het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of bedrijfseconomische omstandigheden die het nodig maken een aantal personeelsleden te laten afvloeien. Niet altijd is het mogelijk een werknemer te ontslaan. Bij ontslag moet vaak een vergoeding worden betaald.

Voor al deze kwesties gelden regels. Dat alles tezamen noemen we het arbeidsrecht.

Contact

  • Bezoekadres
  • Sint Josephstraat 6
  • 5421 CR Gemert