Bel: 0492 - 344624

Vastgoedrecht - bouwrecht

Geschillen tussen architecten en opdrachtgevers, aannemers en opdrachtgevers en tussen aannemers en onderaannemers worden al jarenlang door mij behandeld. Ik ken de in de bouw veelal gebruikte voorwaarden zoals de DNR, UAV 2012, UAV-gc 2005, ALIB 2007, AVA 2013 en dergelijke. De belangrijke uitspraken van de Raad van Arbitrage voor de Bouw en civiele rechters op het gebied van bouwrecht worden door mij gevolgd. Daarom ben ik goed in staat overeenkomsten op te stellen en bij een dreigend conflict te bepalen hoe sterk uw rechtspositie is.

Ik probeer het geschil altijd in der minne op te lossen. Dat is in het belang van beide partijen. Het halverwege een werk veranderen van aannemer (of onderaannemer) is meestal niet aan te bevelen. De gevolgen zijn zeer ingrijpend. Door ook rekening te houden met de belangen van de wederpartij lukt het vaak om een schikking te treffen. Dat bespaart beide partijen een langdurige, ingewikkelde en kostbare procedure.

Mocht een schikking niet mogelijk zijn, dan voer ik een procedure voor de Raad van Arbitrage of voor de rechtbank. Bij beide instanties heb ik een ruime ervaring.

Ik heb in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten dit rechtsgebied geregistreerd. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen.
Het spreekt voor zich dat ik ook op de andere rechtsgebieden mijn kennis uitstekend bijhoud.

test_img

Contact

  • Bezoekadres
  • Sint Josephstraat 6
  • 5421 CR Gemert